Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse

2023-01-27

Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse arbetar för att uppmuntra pedagoger, som på ett förtjänstfullt sätt engagerar sig i Loris Malaguzzis och Reggio Emilias anda. Där den mångåriga verksamheten och samarbetet med föräldrar och samhället runt barnen bidrar till att synliggöra barnens förmåga och rätt till utveckling.

Loris Malaguzzi stiftelse Den pedagogiska filosofin.jpg

Insamlingsstiftelsen delar löpande ut stipendier och ett årligt 100-språkspris riktat till förskollärare, lärare och arbetslag. I år premierar vi att 100-språkspriset går till den eller de pedagoger som arbetat mycket utomhus och för en hållbar framtid.

 

Nominera en eldsjäl till 100-språkspriset

Du kan nominera en eldsjäl till 100-språkspriset som du tycker gör ett fantastiskt arbete med motivering till ordförande Ulla Messing ullamessing@yahoo.se

Priset delas ut hösten 2023 under en ceremoni som Stiftelsen anordnar i samarbete med Reggio Emilia Institutet.

Mer info och kontakt via 100-språksprisets Facebook-sida: https://www.facebook.com/100sprakspriset

 

Stipendier

Du som arbetar som pedagog i förskola, förskoleklass, skola eller arbetar ideellt med barn och ungdomar kan söka stipendium för resor och utbildning. 

Ansökan behandlas löpande under året.

Se länk för stipendieansökan nedan.

 

Stiftelsen

Stiftelsen och dess verksamhet står under överinseende av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Styrelsen för Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse består av:

  • Ulla Messing, ordförande
  • Helen Kärnebro, ledamot
  • Mikaela Sundberg, ledamot
  • Anna Barsotti, ledamot
  • Lovisa Sköldefors, ledamot

Revisor är:

  • Daniel Boström

Kontaktperson för Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse är Mikaela Sundberg, mika.e.sundberg@gmail.com

 

Om Loris Malaguzzi

Loris Malaguzzi var under många år chef och den stora inspiratören i arbetet på de kommunala förskolorna i den italienska staden Reggio Emilia.

Förskoleverksamheten i Reggio Emilia är grundad på en djupt humanistisk människosyn i kombination med ett stort intresse för den naturvetenskapliga och tekniska utvecklingen i världen.

Det internationella intresset för den pedagogiska verksamheten i Reggio Emilia ökar alltmer. En växande ström av forskare och pedagoger från både öst och väst, nord och syd, reser till förskolorna för att studera och inspireras av arbetet.

I en tid då vår svenska skola genomgår stora förändringar och då synen på lärande och undervisning diskuteras, har vi mycket att hämta från Reggio Emilias erfarenheter.

Loris Malaguzzi avled år 1994. Strax därefter grundades en fond till Loris Malaguzzis minne, för att ge flera svenska pedagoger möjlighet till inspiration och fördjupad kunskap om den pedagogiska filosofin och praktiken i Reggio Emilia. Initiativtagare var Anita Hökby, dåvarande ordförande i Stockholms sociala distriktsnämnd sju.

Mer om Malaguzzipriset, pristagarna och stipendierna