Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Anvisningar för sökande av stipendium

2023-01-27

Ändamål

Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse arbetar för att uppmuntra pedagoger, som på ett förtjänstfullt sätt engagerar sig i Loris Malaguzzis och Reggio Emilias anda. Den mångåriga verksamheten och samarbetet med föräldrar och samhället runt barnen ska bidra till att synliggöra deras förmåga och rätt till utveckling.

Styrelsen tar emot alla inkommande ansökningar och prövar dem enligt stadgarna.

Ansökan

Av den skriftliga ansökan bör framgå: 

  • namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • en kort sammanfattning av utbildning och yrkeserfarenhet
  • arbetsplats; namn och telefonnummer till närmaste chef
  • motivering och ändamål för stipendium
  • önskat belopp (motiveras)
  • sökt stipendium från annan fond?
  • referens: namn, telefonnummer och e-postadress

Ansökan ställs till

Ulla Messing
c/o M Olsson 
Steningevägen 4, 6 TR
120 39 Stockholm

ullamessing@yahoo.se