Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Pedagogiska miljöer – miljön som en tredje pedagog

I Reggio Emilias kommunala förskolor, och hos oss som inspireras av dem, är det viktigt att skapa miljöer och erbjuda material som stimulerar, inspirerar, utmanar och uppmuntrar till utforskande och lärande. Miljön är en viktig del av undervisningen och den skapar möten, kommunikation, lek och lärande. Miljön som en tredje pedagog är en organisationsfråga, inte endast när det gäller rummens utformning och materialen, utan även i hur vi organiserar tid och arbetslag.

Uppdragsutbildning Miljö som tredje pedagog
Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande. Lpfö-18

Reggio Emilia Institutet erbjuder fortbildning i arbetet med den pedagogiska miljön genom föreläsningar, studiebesök processledningar och kurser. Kontakta VD Greger Rösnes.

Film och litteratur